• Psykologisk Rådgivning & Samtaleterapi

    Rådgivende eller behandlende samtaleforløb, supervision/rådgivning, undersøgelser m. eftflg. rådgivningssceance og kursus i børne-/unge- og familiesamtaler.

  • Psykologisk Rådgivning & Samtaleterapi

    Rådgivende eller behandlende samtaleforløb, supervision/rådgivning, undersøgelser m. eftflg. rådgivningssceance og kursus i børne-/unge- og familiesamtaler.

Velkommen til Niels Morre

Psykologisk rådgivningsklinik & samtaleterapi

Velkommen til hjemmesiden for “psykologisk rådgivningsklinik og samtaleterapi” v. Niels Morre.

I min virksomhed kan jeg tilbyde 4 forskellige ydelser. Rådgivende eller behandlende samtaleforløb, supervision/rådgivning, undersøgelser m. eftflg. rådgivningssceance og kursus i børne-/unge- og familiesamtaler.

Har du, som voksen, dine børn, I som par eller familie brug for at have hjælp til at øge trivslen eller at få nye måder at være sammen med hinanden på, kan du gå ind under rubrikken “samtaleklinikkerne”. Her beskrives min måde at arbejde på og hvilke opgaver og problemstillinger jeg overvejende har erfaring med at arbejde med. Jeg har mulighed for at tilbyde samtaler i både Rønde på Djursland og i Århus C.

Arbejder du i en mindre eller større virksomhed, hvor opgaven er at arbejde med børn, unge eller familier i offentlig eller privat regi er supervision eller rådgivning et nødvendigt og udviklende redskab for god og professionel dagligdags praksis. Du kan klikke ind på afsnittet af samme navn, hvis du ønsker at se, på hvilken måde jeg arbejder med supervision og rådgivning.

Arbejder du i socialforvaltningsregi, på døgninstitution eller opholdssted kan der være behov for at få et barn eller en ung yderligere undersøgt eller beskrevet. Du kan da læse afsnittet undersøgelses- og rådgivningsopgaver for at se, på hvilke måder og på hvilke områder – “niveauer” – jeg tilbyder at undersøge et barns eller en ungs indlæringsmæssige, sociale/følelsesmæssige eller personlighedsmæssige karakteristika og behov. Der udfærdiges endvidere forælderkompetenceundersøgelser til brug for vurderinger i eks. anbringelsessager.

Har du ansatte, der i en eller anden form samtaler med børn og unge eller ønsker du som selvstændig at udvikle dine kompetencer indenfor børne-/unge- og familiesamtaler, kan du under overskriften “kursusvirksomhed” se på hvilken måde jeg underviser i og arbejder med dette.

Niels Morre, autoriseret Psykolog og godkendt specialist i klinisk psykologi og børnepsykologi. Efteruddannet i Børne- og Familiesamtaler.


Niels Morre

Flintbakken 4, 8410 Rønde
Tlf: 2514 1125 - Mail: niels.morre@hotmail.com

CVR 33674082

© Copyright – All rights reserved.

Til top