• Psykologisk Rådgivning & Samtaleterapi

  Psykologisk Rådgivning & Samtaleterapi

  Rådgivende eller behandlende samtaleforløb, supervision/rådgivning, undersøgelser m. eftflg. rådgivningssceance og kursus i børne-/unge- og familiesamtaler.

Om Niels Morre

Mit navn er Niels Morre. Jeg har arbejdet indenfor kommunalt børne-, unge og familie-arbejde i 20 år og er nu ansat som psykolog på døgninstitution i Århus. Jeg er 50 år, er gift og har 3, efterhånden store børn og beriget med to bonusbørn.

Jeg blev uddannet på Århus Universitet i 1996 med specialisering på samme område, men også med opgaver med samtaler og terapi på voksenområdet. Jeg blev autoriseret af Psykolognævnet 2000 og godkendt specialist i klinisk psykologi og klinisk børnepsykologi 2009.

Har været ansat i såvel socialforvaltningsregi som i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, hvorfor jeg har brede og dybe erfaringer med såvel undersøgelser, rådgivning, mono- og tværfaglig supervision som familiemæssige og individuelle behandlingsindsatser. Sidstnævnte med både børn, unge og voksne. Har fra 2015-2018 været ansat på Døgncentret i Århus og er aktuelt ansat i Silkeborg Kommunes familieafdeling. Opgaverne består her af lige dele samtaler med voksne, familier , børn og unge i kombination med vurderinger af , hvilke indsatser den enkelte familie eller det enkelte barn har brug for af indsats.
Siden juni 2011 har jeg haft privat praksis, og samtidig haft konsultative, supervisions- og undersøgelsesopgaver i diverse døgninstitutionsregier og dagbehandlingstilbud. Jeg har pr. 1/11 2017 mulighed for at tilbyde samtaler i klinikker beliggende i Rønde og Frederiksgade i Århus C.

Er i tæt samarbejde med psykolog Maja Nørgaard Jacobsen – www.psykolog-majajacobsen.dk , hvorfor der i både samtale-, supervisions- og undersøgelsesregi ofte vil inddrages mentaliserende perspektiver.
Har 2½ års efteruddannelse i børne- og familiesamtaler ved Institut for Aktiv Psykoterapi i Oslo. Bl.a. med uddannelse af og fortsat løbende supervisions-forløb med Haldor Øvreeide, Bergen.

Efteruddannet i intern og ekstern konsultation og supervision hos Ken Vagn Hansen i årene 2003 – 2006.

Jeg er uddannet i at bruge en bred vifte af psykologiske undersøgelsesmetoder: Herunder erfaring med en række kognitive tests, dvs. tests, der afdækker sproglige og ikke-sproglige styrkesider og vanskeligheder hos børn, unge og voksne. Har grund- og udvidet kursus i Rorschach-testning ved Kim Gabriel Hansen i årene 2007 og -08, hvorfor jeg også kan varetage mere personlighedsrettede undersøgelser og vurderinger.

Har undervisningserfaring, grundet kursusvirksomhed og tidligere ansættelse som gymnasielærer i faget Psykologi.

Har før nedsættelse af egen virksomhed haft private opgaver med både supervision og terapeutiske forløb.
 • Morten Rum
 • Store Rum
 • Stearinlys
 • Udenfor
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 01
 • 010
 • 011